Gezinstherapie - gezinsbegeleiding

Gesprekken met het hele gezin zijn belangrijk om stil te staan bij bepaalde (communicatie)patronen in het gezin. We werken samen naar het doel om weer fijne contacten met elkaar op te bouwen. We kijken naar spanningen en gevoeligheden, maar ook naar wat jullie op een leuke manier verbindt.


Thema's

  •   Relationeel: relatie ouder-kind, relatie tussen de kinderen, ...
  •   Ingrijpende gebeurtenissen: ernstige ziekte, overlijden van een dierbare, scheiding, trauma, ...
  •   Aanhoudende spanningen: conflicten, mekaar niet begrijpen, ...
  •   Nieuwe gezinsfase: geboorte, puberteit, uit huis gaan van kinderen, na echtscheiding, ...


Werkwijze

Gezinstherapie is een vorm van systeemtherapie waarbij ik werk met het hele ”systeem”, dat het gezin vormt. In de manier waarop jullie met elkaar omgaan, ontstaan patronen. Soms helpen deze patronen maar soms zorgen ze juist voor problemen.

Familietherapeut: inzicht familiegeschiedenis, genogram, familieband, generatie, duplo oefeningen, 
									Counseling: herstel verbinding, breuk echtpaar, opvoeding, context omgeving

Samen gaan we op zoek naar een nieuw evenwicht. We focussen op hoe jullie op elkaar reageren en hoe jullie mekaar beïnvloeden. We ontdekken negatieve spiralen, maar ook krachten en positieve elementen binnen jullie gezin.

Dat gebeurt vaak op een speelse manier of via creatieve huiswerkopdrachten.

Tijdens gesprekken zullen jullie merken dat ik kies voor een ‘meerzijdig partijdige opstelling'. Dit betekent dat ik geen kant kies voor één of meerdere gezinsleden en geen situaties of meningen beoordeel of veroordeel.

Als gezinstherapeut ben ik erop gericht om de verbindende krachten in jullie familie weer sterker te maken en de communicatie te verbeteren.