Opvoedingsondersteuning - ouderbegeleiding

Je kan bij mij als pedagoog terecht met alle vragen en zorgen over de ontwikkeling van je kind, ouderschap en opvoeding.

Opvoeding gaat meestal vanzelf, maar soms heb je bepaalde vragen, zorgen of problemen waar je geen antwoord op vindt.

Kinderen met specifieke noden (ADHD, Autismespectrumstoornis, ...) of specifieke eigenschappen (HSP, hoogbegaafdheid, …) stellen je voor heuse uitdagingen. Dan is het nodig om de opvoeding aan te passen aan wat je kind nodig heeft, zodat het opvoedingsklimaat weer positief wordt en je kind weer maximaal kan ontplooien en ontwikkelen.


Thema's

  •   Hoe zorg ik voor voldoende rust en vermijd ik overprikkeling bij mijn hoogsensitieve kind?
  •   Wat kan ik doen als mijn kind niet luistert of moeilijk gedrag stelt?
  •   Hoe kan ik mijn kind ondersteunen om zijn gevoelens op een juiste manier te uiten?
  •   Mijn kind heeft slaap-, eet-, zindelijkheidsproblemen, ...
  •   Hoe kan ik mijn hoogbegaafde kind voldoende stimuleren?
  •   Kom ik best wel of niet tussen bij heftige ruzies tussen de kinderen?
  •   Hoe blijf ik in gesprek met mijn puber bij aanhoudende conflicten?
  •   Er is net een diagnose bij mijn kind gesteld (autisme, ADHD, ...). Ik heb nood aan informatie en advies.
  •   Hoe bereiden we onze kinderen best voor op de overgang naar co-ouderschap?
  •   Hoe zorg ik voor structuur en regelmaat in het leven van mijn kind met AD(H)D of ASS?


Werkwijze

Voor zowel algemene opvoedingsvragen als opvoedingsvragen, die te maken hebben met een specifieke problematiek bij je kind, zoeken we samen naar een aanpak die bij jou, je kind en je gezinssituatie past.

Daarnaast kan uitleg en advies over de ontwikkeling van je kind helpend zijn om je kind beter te begrijpen.

Het aantal gesprekken en de inhoud is afhankelijk van jullie hulpvraag. Samen oefenen we nieuwe ouderschapsvaardigheden en werken we richting verandering.

Orthopedagogische begeleiding: opvoedingstips, conflict gezin, bezorgde ouders, 
									Inzicht: stoornis, handicap, ziekte, beperking, Stappenplan functioneren met pictogrammen