Psychotherapie voor kinderen, jongeren en volwassenen

therapie therapeut hulp tiener puber adolescent student psycho-educatie speltherapie kindbegeleiding hoogsensitief autisme ADHD sociale vaardigheden jeugd

Individuele therapie

kinderen en jongeren

Sessie: mindfulness, ACT, Gesprek: negatieve gedachten, symptomen depressie, levensvragen, familiegeschiedenis, nazorg, stress, rust, jongvolwassene, Studentenpsycholoog , Beroepsgeheim

Individuele therapie

volwassenen

Familietherapie: familie, Gezinstherapeut: ondersteuning samengesteld gezin, gezinsgesprek, gezinsbegeleiding, gezinsondersteuning, Systeemtherapeut: kennismakingsgesprek, verandering, trauma, rouw, oplossingsgericht

Gezinstherapie

 

Wandelcoach: wandelcoaching, walk talk, Wandeltherapeut: negatieve gevoelens, ontspannen, oefeningen natuur, acceptatie, natuurtherapie, wandeling stadspark, omgeving natuurdomein

Wandeltherapie