Opvoedingsondersteuning - ouderbegeleiding - studiebegeleiding

Diagnose ASS, Behandeling ADHD, informatie HSP, Talenten jongere puber adolescent,   
								 Gezin: ruzie, klachten , problemen bij echtscheiding, Intakegesprek

Opvoedingsondersteuning

Ouderbegeleiding

Psycho-educatie: begrijpen autismespectrumstoornis, expert ass , auticoach, asperger,
								Autisme specialist: vertrouwenspersoon, zelfredzaamheid, vrijetijdsbesteding organiseren, relatie

Begeleiding bij autisme

Auti-coaching

Studiemethode: tips, structuur, mindmap, schema, markeren, Leren studeren: planning, geheugen, aandacht, 
								Studierichting school, Training oefeningen studie

Studiebegeleiding

Leren leren