Intelligentie test - IQ onderzoek voor kinderen en jongeren

Op vraag van de ouders, school, logopedist, arts,... kan ik een intelligentie-onderzoek afnemen. Een intelligentietest heeft als doel de cognitieve mogelijkheden van je kind (6 t/m 16 jaar) in kaart te brengen.

Behalve het meten van het IQ geeft de test een duidelijk beeld van sterktes en zwaktes van je kind. Ook is het mogelijk om problemen op te sporen en te herkennen.


Thema's

  •   Onderzoek naar hoogbegaafdheid: heeft je kind een leervoorsprong?
  •   Zicht krijgen op de algemene cognitieve mogelijkheden: overschatting en onderschatting voorkomen
  •   Tegenvallende of sterk uiteenlopende schoolresultaten
  •   Onderdeel van een grondig onderzoek naar een leerstoornis of ontwikkelingsstoornis
  •   Duidelijkheid krijgen rond het kiezen van een juiste school of studierichting
  •   Verkennen van de sterke kanten om in te zetten tijdens studiemethodebegeleiding
  •   Onderzoek om terugbetaling van logopedie te verkrijgen


Werkwijze

Een intelligentieonderzoek duurt ongeveer 1,5 uur. Ik gebruik hiervoor de meest recente test voor kinderen van 6 t/m 16 jaar (WISC-V). Ik plan de IQ-test liefst in de voormiddag of vroege namiddag, zodat je kind fit en alert is.

De resultaten van de test bieden naast een Totaal IQ, ook inzicht in vijf afzonderlijke gebieden van intelligentie: Verbaal Begrip, Visueel Ruimtelijk, Fluïd Redeneren, Werkgeheugen en Verwerkingssnelheid.

In het adviesgesprek ontvang je een uitgebreid verslag. We staan stil bij zowel de sterke kanten als bij de kwetsbaarheden van je kind.

Het IQ-onderzoek kan op zichzelf bestaan of ik stel vrijblijvend een begeleiding voor. Dit kan een individuele studiemethodebegeleiding zijn of individuele therapie (bij sociaal-emotionele problemen, faalangst, niet met foutjes om kunnen, ...). Daarnaast heb je de mogelijkheid om ouderbegeleiding te volgen.

Indien nodig verwijs ik door naar een arts/kinderpsychiater, logopedist, gespecialiseerde centra, … Ik stuur het verslag enkel met jouw toestemming door.

Score performaal, Mensa, Criterium hoogbegaafd, Profiel: snelheid verwerking, puzzel, beperkingen, 
									Analyse capaciteiten: sterktes, zwaktes, Sub-test afnemen